BEELDCOMMUNICATIE ALS HULPMIDDEL

BEGELEIDING BINNEN ONDERWIJS, COACHING, SUPERVISIE EN NOG VEEL MEER

EmoToons© zijn 40 krachtige cartoons van uiteenlopende emoties die ingezet kunnen worden in begeleiding binnen het onderwijs, coaching, supervisie en hulpverlening om jongeren en ouderen inzicht te geven en/of krijgen in eigen gevoel/emoties.

In de emotionele ontwikkeling van het jonge kind zie je dat ze zich in het uiten en benoemen van emoties vaak beperken tot twee emoties. Vraag een (jong) kind wat hij of zij voelt en groot kans dat je dan één van deze twee antwoorden krijgt: Ik ben BLIJ of ik ben BOOS. De andere twee basisemoties (BANG en BEDROEFD) worden vaak niet genoemd. Dit is de natuurlijke ontwikkelingsfase van het jonge kind. Gaandeweg leren we in onze ontwikkeling steeds meer emoties te herkennen en benoemen. Bij onszelf en bij anderen. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Zowel tieners als volwassenen kunnen het moeilijk vinden om hun emoties goed te benoemen. Als iemand geen andere woorden kan geven aan zijn gevoel dan “BOOSHEID” mis je wellicht dat “VERDRIET” en/of “ANGST” aan de basis ligt van het probleem. Als je uitgangspunt niet klopt kun je op een gegeven moment vastlopen in je emoties. De oplossing zoek je dan vaak in de bovenliggende emotie (in dit geval boosheid) terwijl de oplossing zit in komen tot en verwerken van de onderliggende emoties (het verdriet of de angst).

Deze training helpt je om op creatieve wijze bij de diepere of onderliggende emoties van je coachee te komen.  Met dit vernieuwde inzicht kun je het ‘probleem’ gepast aanpakken. Het onderliggende probleem (de vraag achter de vraag) komt dan centraal te staan. Door met diverse werkvormen met de EmoToons te oefenen en door andere oefeningen vanuit de beeldcommunicatie in te zetten bieden we een gevarieerde training waarin je leert hoe je in je begeleiding je coachee met minder woorden meer kunt laten zeggen.

DATA VAN GEPLANDE TRAININGEN:

maart 2021

Op dit moment zijn wij druk bezig om onze training te laten accrediteren bij de SKJ. Dit houdt in dat het volgen van de training de benodigde punten voor je SKJ registratie kan opleveren. We verwachten in het voorjaar dat dit rond is. Begin maart zullen we de data van de trainingen dan op de site vermelden.

Daarnaast kunnen we nu al een incompagny training aanbieden. Voor meer informatie hierover neem vrijblijvend contact op met trainingen@emotoons.eu